Świetliki dachowe

Dachowe pasma świetlne

Klapy dymowe

Wyłazy dachowe

Klapy dymowe

Klapa dymowa dwuskrzydłowa

Klapa dymowa dwuskrzydłowa

Leave review
Charakterystyka / zastosowanie
 • Usuwanie dymu powstałego podczas pożaru

 • Umożliwienie ewakuacji osób znajdujących się w danym pomieszczeniu dzięki utrzymaniu dolnej części pomieszczenia wolnej od dymu

 • Ułatwienie działań ekipie ratowniczej

 • Ochrona konstrukcji budynku

 • Zmniejszenie pośrednich strat pożarowych wywołanych wydzielającym się dymem i gorącymi gazami pożarowymi

 • Spełnienie roli świetlika dachowego - zapewnienie doświetlenia w pomieszczeniu

 • Możliwość zastosowania funkcji wentylacji pomieszczenia, przy wyposażeniu klapy w odpowiedni siłownik

Więcej
Klapa dymowa jednoskrzydłowa

Klapa dymowa jednoskrzydłowa

Leave review
Charakterystyka / zastosowanie
 • Usuwanie dymu powstałego podczas pożaru

 • Umożliwienie ewakuacji osób znajdujących się w danym pomieszczeniu dzięki utrzymaniu dolnej części pomieszczenia wolnej od dymu

 • Ułatwienie działań ekipie ratowniczej

 • Ochrona konstrukcji budynku

 • Zmniejszenie pośrednich strat pożarowych wywołanych wydzielającym się dymem i gorącymi gazami pożarowymi

 • Spełnienie roli świetlika dachowego - zapewnienie doświetlenia w pomieszczeniu

 • Możliwość zastosowania funkcji wentylacji pomieszczenia, przy wyposażeniu klapy w odpowiedni siłownik

Więcej