Świetliki dachowe a wymogi nierozprzestrzeniania się ognia

Jednym z najpoważniejszych zagrożeń, które należy wziąć pod uwagę podczas wznoszenia budynków, jest zagrożenie pożarowe. Użycie wysokiej jakości materiałów i dostosowanie się do obowiązujących norm ma bowiem bezpośredni wpływ na rozprzestrzenianie się ognia, a także na ilość zniszczeń i łatwość ewakuacji. Jakie wymogi musi spełniać pokrycie dachowe? I dlaczego świetliki mają w tej kwestii duże znaczenie? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule.


NRO, czyli nierozprzestrzenianie się ognia - co należy wiedzieć?


Jednym z podstawowych zagadnień, które należy wziąć pod uwagę, jest tzw. NRO, czyli nierozprzestrzenianie się ognia. To skala, według której klasyfikowane są najważniejsze elementy wykorzystywane w czasie wznoszenia budynku, w tym pokrycia dachowe. Kryteria te pozwalają ustalić rodzaj zabezpieczeń przeciwpożarowych, które należy zastosować w nowym budynku lub pomagają ustalić, czy dodatkowe zabezpieczenia przeciwpożarowe można wprowadzić do już istniejącej nieruchomości.


Wymagania bezpieczeństwa pokryć dachowych


Pokrycia dachowe muszą cechować się wielofunkcyjnością. Ich zadaniem jest nie tylko zapewnianie oddzielenia od niekorzystnych warunków atmosferycznych, ale także zapewnianie bezpieczeństwa i długiej odporności ogniowej. Wymagania dotyczące ich konstrukcji można znaleźć m.in. w Rozporządzeniu ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie wymagań technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690).


Warto pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi normami pokrycia dachowe i części nośne warstwowych przekryć dachów klasyfikuje się w klasach odporności ogniowej RE xx lub REI xx, gdzie „xx” oznacza czas spełnienia kryteriów:


 • R - nośności ogniowej,
 • E - szczelności ogniowej,
 • I - izolacyjności ogniowej.


Dodatkowo norma PN-EN 13501-5 wprowadza następujące klasy dachów:


 • BROOF (t1), FROOF(t1),
 • BROOF (t2), FROOF (t2),
 • BROOF (t3), CROOF (t3), DROOF (t3), FROOF (t3),
 • BROOF (t4), CROOF (t4), DROOF (t4), EROOF (t4), FROOF (t4),


Najwyższą i najbardziej pożądaną klasą jest BROOF (t1). Materiały zaliczane do tej grupy muszą spełniać następujące kryteria.


Penetracja ognia do wewnątrz budynku:


 • brak palących się lub żarzących się cząstek penetrujących konstrukcję dachu,
 • brak pojedynczych otworów przelotowych o powierzchni > 25 mm²,
 • suma powierzchni wszystkich otworów przelotowych < 4500 mm²,
 • brak wewnętrznego spalania w postaci żarzenia.


Powierzchniowe rozprzestrzenianie ognia:


 • zasięg zniszczenia (na zewnątrz i wewnątrz dachu) w górę dachu < 0,70 m,
 • zasięg zniszczenia (na zewnątrz i wewnątrz dachu) w dół dachu < 0,60 m,
 • maksymalny zasięg zniszczenia na skutek spalania (na zewnątrz i wewnątrz dachu) < 0,80 m,
 • brak palących się materiałów (kropli lub odpadów stałych) spadających od strony eksponowanej,
 • boczny zasięg ognia nie osiąga krawędzi mierzonej strefy (pasa),
 • maksymalny zasięg (promień) zniszczenia na dachach płaskich (na zewnątrz  i wewnątrz dachu) < 0,20 m.


Świetliki dachowe i ich wymagania


Elementami, które muszą spełniać wysokie wymagania, są także świetliki, wykorzystywane powszechnie na dachach hal, magazynów i dużych obiektów. Muszą być one wykonane z wysokiej jakości materiałów, które zapewniają bezpieczeństwo w razie zagrożenia pożarowego. Są one także objęte normami PN-EN 14963:2006 (mowa o „ciągłych naświetlach z tworzywa”) i PN-EN 1873 (dotyczy „pojedynczych świetlików dachowych z tworzywa sztucznego”). Należy podkreślić, że świetliki muszą cechować się odpowiednią odpornością ogniową, określoną dla materiałów budowlanych zgodnie ze wspomnianym już rozporządzeniem.