Sposoby oddymiania klatek schodowych

Pojawienie się wewnątrz budynku zarzewia ognia stanowi duże zagrożenie dla zdrowia i życia przebywających w nim ludzi. Szczególnie niebezpieczny jest powstający w takiej sytuacji dym, które zawiera znaczną ilość toksycznych gazów, mogących prowadzić do zatrucia lub uduszenia. Często w znacznym stopniu utrudnia prowadzenie akcji ewakuacyjnej nie tylko z uwagi na problemy z przejściem przez miejsca, w których się znajduje, ale również na ograniczenie widoczności. Sposobem ograniczenia ryzyka jest stosowanie instalacji oddymiania grawitacyjnego wyposażonej w klapy dymowe. Przekonajmy się, dlaczego jest niezbędna i sprawdźmy, jak działa.


Jak zachowują się gazy pożarowe?


Substancje uwalniane w wyniku spalania różnych materiałów składających się na wyposażenie i konstrukcję budynku są zwykle bardzo rozgrzane, a przez to ich gęstość jest na ogół mniejsza niż powietrza atmosferycznego. Mają więc one tendencję do gromadzenia się w górnych częściach pomieszczeń i przemieszczania się ku górnym kondygnacjom. Zazwyczaj jest to możliwe przez klatki schodowe będące również drogami ewakuacyjnymi. W krótkim czasie wyższe piętra ulegają więc znacznemu zadymieniu. Dla umożliwiania opuszczenia budynku przez osoby, które się w nim znajdują, a także dla rozpoczęcia akcji gaśniczej, ważne więc będzie wyprowadzenie całego powstałego dymu na zewnątrz. Prostym, a jednocześnie efektywnym rozwiązaniem będzie zastosowanie oddymiania grawitacyjnego.


Jak działa oddymianie grawitacyjne?


System oddymiania grawitacyjnego składa się z kilku elementów, które współdziałają ze sobą w celu pozbycia się z wnętrza budynku gazów pożarowych. Kluczowymi elementami są tu klapy dymowe umieszczane w strukturze dachu, pozwalające na wyprowadzenie gazów poza jego połać. Klapy dymowe a w zasadzie czynna powierzchnia oddymiania klap dymowych stanowi najważniejszą część całego systemu oddymiania grawitacyjnego. System oddymiania klatki schodowej sterowany jest za pomocą elektronicznych central sterujących oddymianiem. Elementami wyzwalającymi, przekazującymi sygnał do central oddymiania są czujki dymowe i przyciski alarmowe podłączone do centrali oddymiania za pomocą przewodów o odporności ogniowej. Każda z central oddymiania posiada możliwość przyjęcia sygnału z Centrali Sygnalizacji Pożaru, co oznacza, że system oddymiania może stanowić jeden z elementów składowych całego systemu ochrony przeciwpożarowej budynku.