Nowoczesne metody grawitacyjnego oddymiania magazynów

Istotnym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę, są grawitacyjne metody oddymiania magazynów. Jak są one wykorzystywane? I dlaczego mają one tak duże znaczenie? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule.


Oddymianie grawitacyjne - co warto wiedzieć?


System oddymiania grawitacyjnego wykorzystuje zjawisko konwekcji. Dzięki występującej w czasie pożaru różnicy temperatur oraz dzięki tzw. efektowi kominowemu możliwe jest efektywne zmniejszenie zagrożenia. Cały schemat bazuje na fakcie, że dym ma mniejszą gęstość i wyższą temperaturę, przez co zgodnie z prawami fizyki, przemieszcza się górę, gdzie może zostać odprowadzony na zewnątrz.


System grawitacyjnego oddymiania magazynów ma bardzo duże znaczenie, ponieważ:


  • służy do usuwania dymu i ograniczania promieniowania cieplnego,
  • poprawia warunki ewakuacji poprzez usuwanie i rozrzedzanie trujących gazów, a jednocześnie zwiększa widoczność i zmniejsza panującą temperaturę,
  • umożliwia przeprowadzenie efektywnej, ale także bezpieczniej akcji ratowniczo-gaśniczej,
  • zmniejsza ryzyko zawalenia się konstrukcji budynku.


Efektywna konstrukcja grawitacyjnego oddymiania magazynów

Aby system ten mógł dobrze spełniać swoje zadanie, konieczne jest odpowiednie jego zaprojektowanie, a także staranne dobranie poszczególnych elementów - w zależności od tego, jaki rodzaj hali lub magazynu ma zostać zabezpieczony. Rozwiązanie, jakim jest grawitacyjny system oddymiania magazynów, składa się przede wszystkim z klap dymowych oraz otworów napowietrzających (np. bramy, drzwi, czerpnie ścienne). Jaka jest zasada jego działania? W czasie pożaru klapy dymowe zostają otwarte, w celu odprowadzenia groźnego dla życia i zdrowia dymu. Po otrzymaniu informacji o zagrożeniu uruchamiane są także elementy napędowe systemów napowietrzających, co umożliwia powstanie wspomnianego efektu kominowego.


Gdzie stosować systemy grawitacyjnego oddymiania


Obowiązek stosowania instalacji oddymiających  w niektórych obiektach wynika z przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny dopowiadać budynki i ich usytuowanie. Systemy oddymiania grawitacyjnego powinny być stosowane w klatkach schodowych budynków wysokich i wysokościowych oraz w dachach budynków magazynowych i produkcyjnych typu PM.