Jak dbać o klapy dymowe? Serwis i konserwacja

Wykorzystywanie instalacji przeciwpożarowej, w tym różnego rodzaju elementów, które odpowiadają za usuwanie dymu i gorących gazów pożarowych, to sposób na zapewnienie większego bezpieczeństwa. Aby jednak system ten rzeczywiście sprawdził się w sytuacji kryzysowej, konieczne jest systematyczne sprawdzanie stanu i jakości zamontowanych rozwiązań. Kluczem do sukcesu jest więc profesjonalny serwis i konserwacja. Co wchodzi w skład takich prac serwisowych? I o czym należy pamiętać? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule.


Co wchodzi w skład profesjonalnego serwisu?


Profesjonalny serwis instalacji przeciwpożarowej, w tym klap dymowych polega m.in. na ogólnej ocenie ich stanu technicznego oraz na zwróceniu szczególnej uwagi na ewentualne zniszczenia wywołane korozją, rysy lub uszkodzenia mechaniczne. Istotnym czynnikiem jest także sprawdzenie stanu siłowników odpowiedzialnych za uruchomienie i otwarcie klap w razie pożaru.


Ocenie podlegają zawiasy i uszczelki obecne w klapie dymowej oraz szczelność całej pokrywy. Profesjonalna ekipa sprawdza także blokadę rygla, stan rurek tworzących instalację pneumatyczną oraz stelaży wykorzystywanych do mocowania siłowników.


Klapy dymowe - jak weryfikować ich stan?


Jak często należy przeprowadzać profesjonalną weryfikację stanu klap dymowych? Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563, Rozdział 1 „Przepisy ogólne” § 3, pkt.3) mówi, że "Urządzenia przeciwpożarowe powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku”.


Co ważne, odpowiedzialność za stan klap dymowych ponosi zarządcy budynku i to właśnie on powinien dbać o serwis i konserwację tych elementów. Warto przy tym pamiętać, że klapy oddymiające to przedmioty, jak wszystkie inne. Oznacza to, że ulegają uszkodzeniom wywoływanym zarówno przez czynniki zewnętrzne, takie jak zmienna pogoda, jak i wewnętrzne, czyli osadzające się kurz, olej, czy tłuszcz - substancje, które także mogą prowadzić do zakłóceń poprawnego funkcjonowania.


Aby upewnić się, że cały system jest sprawny i zapewni bezpieczeństwo, należy korzystać z usług profesjonalnej, wykwalifikowanej ekipy, która posiada odpowiednią wiedzę i narzędzia, by przeprowadzić właściwą weryfikację.