Dobór i montaż pasm świetlnych - na co zwrócić uwagę, aby nie żałować

Budynki o dużej kubaturze, a zwłaszcza hale stalowe wykorzystywane na potrzeby działalności produkcyjnej, magazynowej czy usługowo-handlowej mają wiele zalet, niestety ich wnętrze jest zwykle dość ciemne, co wymaga stosowania kosztownego w eksploatacji sztucznego oświetlenia. Związane z tym zapotrzebowanie na energię elektryczną można jednak obniżyć, decydując się na montaż dachowych pasm świetlnych. Przekonajmy się, co mogą one zaoferować i na co warto zwrócić uwagę przy ich wyborze.


Czym są pasma świetlne?


Pasma świetlne to rodzaj świetlików o dużej powierzchni, montowanych w połaci dachowej, których zadaniem jest dodatkowe doświetlanie wnętrza obiektu. Choć nie mogą wyeliminować korzystania ze sztucznego oświetlenia, to w ciągu dnia redukują jego ilość, a przy tym korzystnie wpływają na samopoczucie osób przebywających wewnątrz budynku. Najczęściej umieszcza się je nad ciągami komunikacyjnymi lub w pobliżu stref wymagających zwiększonego dostępu światła. Co ważne, pasma świetlne mogą być używane również do poprawienia działania systemu wentylacyjnego i przewietrzania wnętrza. Otwierane automatycznie za pomocą systemu siłowników i wyposażone w czujniki zamykające je w razie opadów atmosferycznych mogą stać się dobrym sposobem na ograniczenie kosztów działania wentylacji mechanicznej.


Na co zwrócić uwagę przy wyborze pasm świetlnych?


Pasma świetlne są montowane w dachu, który stanowi element o dużym znaczeniu, jeżeli chodzi o powstrzymywanie ucieczki ciepła. Stosowane rozwiązania muszą więc odznaczać się odpowiednią izolacyjnością termiczną. Będzie to istotne również z uwagi na możliwe nagrzewanie się przez nie pomieszczeń podczas upalnego lata. Ważna okaże się także przezierność użytego materiału – zwykle najlepiej, by świetliki wpuszczały światło rozproszone, co redukuje powstawanie silnych kontrastów i zjawisko olśnienia słońcem.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę na wymagania ochrony przeciwpożarowej stawiane pasmom świetlnym. Na większości obiektów powyżej 1000m2 powierzchni wszystkie elementy budynku projektowane są jako NRO tzn. elementy nierozprzestrzeniające ognia. Wymóg ten dotyczy oczywiście również pasm świetlnych stanowiących, w tym wypadku, stały element dachu. Z tego względu warto powierzyć wykonanie pasma świetlnego profesjonalistom. Firma Kera Awak posiada w swojej ofercie pasma świetlne, świetliki dachowe i klapy dymowe w klasyfikacji NRO/Broof(t1).