FAQ

Poniżej znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące produktów i funkcjonowania Kera Awak.

Pytania z zakresu przepisów i norm prawnych dot. wyrobów Kera Awak

Wszystkie niezbędne dokumenty dotyczące klap dymowych, świetlików dachowych i pasm świetlnych powinny znajdować się na naszej stronie w zakładce Pobierz. Jeżeli jednak nie możesz znaleźć tego, co Cię interesuje, to skontaktuj się z nami. Jesteśmy dostępni pod jednym z numerów telefonów (i adresów e-mail) podanych na stronie w zakładce Kontakt. Na pewno uzyskasz odpowiedzi na swoje pytania.

Zgodnie z § 245 “Warunków Technicznych Jakim Powinny Odpowiadać Budynki i Ich Usytuowanie" w budynkach:
1) niskim (N), zawierającym strefę pożarową ZL II,
2) średniowysokim (SW), zawierającym strefę pożarową ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V,
3) niskim (N) i średniowysokim (SW), zawierającym strefę pożarową PM o gęstości obciążenia ogniowego powyżej 500 MJ/m2 lub pomieszczenie zagrożone wybuchem,

należy stosować klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu.

Klasa SL550 dotyczy klap dymowych i jest to parametr informujący nas o pewności zadziałania klapy dymowej pod obciążeniem 550N/m2, mającym imitować obciążenie śniegiem. Oznacza to, że klapa dymowa otworzy się pomimo zalegającej na niej warstwy śniegu o ciężarze zbliżonym do wartości 55kg/m2.Żeby zobrazować sytuację, o której mowa, klapa o wymiarze 2 x 3 m gwarantuje pewność zadziałania pod dodatkowym obciążeniem 330 kg (rozłożonym równomiernie). Klapy dymowe Kera Awak ratują życie zarówno latem jak i zimą.

Poznaj naszą ofertę - pytania i odpowiedzi

Oczywiście, że tak. Kera Awak specjalizuje się zarówno w sprzedaży partnerskiej jak i inwestycyjnej tj. z montażem właśnie. Prowadzimy montaż klap dymowych, pasm świetlnych i świetlików na terenie całego kraju i nie tylko. Jeżeli zależy Ci na podpisaniu umowy na wykonanie, dostawę i montaż produkowanych przez Kera Awak urządzeń to lepiej nie mogłeś trafić.

Tak. Firma Kera Awak współpracuje z profesjonalnym biurem projektowym i po ustaleniu warunków handlowych jesteśmy w stanie przyjąć zlecenie na wykonanie projektu oddymiania. Projekty wykonywane są najczęściej w oparciu o Polską Normę PN-B-02877-4 “Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła - zasady projektowania” oraz NFPA 204 Standard for Smoke and Heat Venting i zawierają dobrane, indywidualnie dla obiektu, optymalne ilości klap dymowych Kera Awak.

Oczywiście że tak. Posiadamy w swoim asortymencie elementy sterujące oddymianiem elektrycznym 24V takie jak: centrale oddymiania, czujki dymowe, przyciski alarmowego oddymiania. Posiadamy również wszystkie niezbędne elementy systemu pneumatycznego tj. skrzynki alarmowego oddymiania, naboje CO2, bezpieczniki topikowe czy termowyzwalacze. Każdy z elementów może być kupiony oddzielnie. W celu zakupu elementów sterowania klapami dymowymi, zarówno pneumatycznych jak i elektrycznych zachęcam do kontaktu z działem serwisu Kera Awak service.awak@keragroup.com.

Tak. Jeżeli masz wątpliwości czy pasma świetlne, klapy dymowe lub wyłazy dachowe zostały zamontowane w sposób prawidłowy możesz skontaktować się z naszym działem serwisu service.awak@keragroup.com, który przygotuje ofertę na wykonanie autoryzacji montażu. Z przeprowadzonych czynności zostanie spisany protokół, który będzie można załączyć do dokumentacji powykonawczej.

Ponieważ z reguły klapy dymowe, świetliki dachowe i pasma świetlne Kera Awak produkowane są dla konkretnej inwestycji. Zakres wymiarowy i różnorodność projektowa jest tak duża, że ciężko określić wymiar, który jest wymiarem typowym. Klapy dymowe występują od rozmiaru 100 x 100 cm do 300 x 300 cm, pasma świetlne to rozpiętość od 100 do 600 cm i praktycznie nieograniczona długość. Jedyne co można określić jako trochę bardziej typowe to wyłazy dachowe o wymiarach 80 x 80 cm czy 100 x 100 cm, ale też tutaj możemy zastosować podstawę o różnych wysokościach czy różny materiał bądź grubość pokrycia. Stąd widać, że robienie świetlików czy klap dymowych “magazyn” nie jest możliwe.

Tak. Podstawy wszystkich produkowanych przez Kera Awak wyrobów tj. klap dymowych, wyłazów dachowych, pasm świetlnych oraz świetlików dachowych mogą zostać pomalowane na dowolny kolor palety RAL.

Czas realizacji zależy oczywiście od wielkości zlecenia. Umowy budowlane na wykonanie, dostawę i montaż dużej ilości produktów Kera Awak mają swoje indywidualne, podane w zapisach umownych terminy. Jeżeli chodzi o wykonanie pojedynczych zleceń to możemy śmiało powiedzieć, że w max 3 tygodnie, od chwili zamówienia i podania naszemu zespołowi handlowemu wszystkich szczegółów, produkt będzie gotowy do odbioru.

Podstawowy termin gwarancji na zakupione od Kera Awak produkty to 24 miesiące. Termin ten jest jednak uzależniony od kilku ważnych czynników. Produkty Kera Awak muszą być zamontowane w prawidłowy sposób, najlepiej przez autoryzowaną ekipę Kera Awak. Jeżeli nie ma takiej możliwości to muszą one zostać zainstalowane zgodnie z DTR producenta. Przy umowach zawierających usługę montażu termin gwarancji ustalany jest indywidualnie  dla każdego zadania inwestycyjnego.

Naturalnie. Sprężyna do wyłazu dachowego jest elementem eksploatacyjnym i po długim czasie użytkowania może stracić swoje właściwości. W celu zakupu samych sprężyn zapraszamy do kontaktu z działem serwisu Kera Awak service.awak@keragroup.com.

Podkarpacie, Małopolska czy województwo lubelskie to bardzo prężnie rozwijające się regiony. Wychodząc więc naprzeciw oczekiwaniom klienta, Kera Awak postanowiła rozwinąć się, również geograficznie, w tym kierunku. Posiadamy swoje biuro handlowe w Rzeszowie i nasz przedstawiciel z tamtego regionu bardzo chętnie się z Państwem skontaktuje. Zainteresowanych prosimy o przesłanie zapytania na adres awak@keragroup.com.

Pytania dotyczące technologii produktów Kera Awak

Oczywiście, że tak. Często spotykamy się ze stwierdzeniem “nie chcę na obiekcie klap pneumatycznych, ponieważ chcę, aby klapy były jednocześnie wyposażone w funkcję przewietrzania”. Informujemy, że zarówno przy klapach wyposażonych w siłownik elektryczny 24V jak i przy klapach wyposażonych w siłownik pneumatyczny jesteśmy w stanie taką funkcjonalność uzyskać. Różnica polega na tym, iż w klapach z napędem elektrycznym funkcja przewietrzania realizowana będzie za pomocą tego samego siłownika co funkcja oddymiania. Przy klapach pneumatycznych, natomiast zainstalować należy dodatkowy siłownik elektryczny o napięciu 230V AC umożliwiający uchylenie klapy do funkcji przewietrzania. Ktoś może zapytać, “no tak, ale czy to rozwiązanie nie będzie droższe? Przy klapie pneumatycznej mamy dwa siłowniki natomiast przy klapie elektrycznej tylko jeden”. Tutaj należy spojrzeć na problem szerzej. Klapa dymowa jest przede wszystkim urządzeniem ochrony przeciwpożarowej i do takiej funkcji została zaprojektowana. Klapa dymowa z siłownikiem elektrycznym 24V wymaga wykonania instalacji niskoprądowej przewodami o odporności ogniowej. Wymaga również wyzwolenia przy użyciu certyfikowanej centrali sterującej oddymianiem. Oczywiście funkcja przewietrzania będzie, przy okazji wykonania tej instalacji również zrealizowana, ale należy zadać pytanie, czy wykonywanie instalacji za pomocą okablowania o odporności ogniowej i z wykorzystaniem certyfikowanych central sterujących jest ekonomicznie uzasadnione tylko po to, aby uzyskać dodatkową funkcję przewietrzania? Przy użyciu klap z napędem pneumatycznym CO2, dodatkowy zamontowany siłownik służy tylko i wyłącznie do funkcji przewietrzania. Oznacza to, że nie bierze on udziału w przeciwpożarowej funkcji klapy i jego zasilanie oraz przewody zasilające nie muszą posiadać odporności ogniowej. Całą instalację do przewietrzania wykonać można za pomocą, normalnych przewodów, o przekroju 3 x 1,5 mm. Fakt ten powoduje, iż wykonanie dwóch instalacji tj. CO2 (zasilającej klapę do funkcji pożarowej) oraz 230V otwierającej klapę do funkcji przewietrzania może być wielokrotnie tańsze niż zasilenie klapy elektrycznej przewodami o odporności ogniowej.

Tak! Opracowana przez Kera Awak unikatowa technologia pozwala na wykonywanie, z funkcją wyłazu dachowego, klap dymowych z napędem elektrycznym do wymiaru 150 x 170 cm przy wykorzystaniu do tego celu jednego siłownika.

Największy wymiar klap dymowej punktowej, produkowany przez Kera Awak to wymiar 300 x 300 cm. Klapa ta może zostać wykonana zarówno w wersji dwuskrzydłowej z siłownikami pneumatycznymi i elektrycznymi 24V. Powierzchnia czynna oddymiania takiej klapy dymowej to 6,39 m2. W przypadku klap dymowych montowanych w paśmie świetlnym największą klapą dymową, w wersji pneumatycznej, jest również klapa o wymiarze 300 x 300 cm. Natomiast największą klapą z napędem elektrycznym 24V możliwą do zamontowania w paśmie jest klapa o wymiarze 200 x 300 cm.Powierzchnia czynna klap dymowych w paśmie musi być każdorazowo konsultowana z przedstawicielem Kera Awak ponieważ zależy ona od rozpiętości pasma, w którym ma być zamontowana.


Stosuje się następujący typoszereg bezpieczników topikowych: 68°C, 93°C, 110°C, 141°C, 182°C. Odpowiednia temperatura wyzwalania klap dymowych musi zostać podana w momencie przesłania zamówienia do realizacji.


Pobór prądu siłowników do klap dymowych jest kwestią uzależnioną od wielkości danej klapy. W tym miejscu możemy jedynie napisać, że Kera Awak w swoich klapach dymowych stosuje napędy o poborze prądu od 2 do 8 A/24 DV.

Tabliczka znamionowa z niezbędnymi parametrami klapy dymowej znajduje się na stelażu siłownika klapy dymowej, w miejscu widocznym od dołu klapy. W momencie, gdy staniemy pod klapą dymową i spojrzymy w górę to zobaczymy tabliczkę znamionową.

Największą klapą dymową, punktową/wolnostojącą jaką firma Kera Awak posiada w swoim asortymencie jest klapa o wymiarze 3,0 x 3,0 m. Jest to klapa o powierzchni geometrycznej otworu 9,0 m2 i powierzchni czynnej oddymiania 6,390 m2. Klapa dymowa może być wykonana zarówno w wersji ze sterowaniem 24V jak i w wersji z siłownikami CO2. Jednak Kera Awak to nie tylko klapy punktowe, ale również klapy w pasmach świetlnych. W takim przypadku największą możliwą do wykonania klapą jest klapa o wymiarze 3,0 x 3,0 m, z tą różnicą, że można ją wykonać w wersji 2-skrzydłowej wyposażonej w siłowniki napędzane sprężonym CO2. Największy wymiar klapy zintegrowanej z pasmem świetlnym, ale wyposażonej w siłowniki elektryczne 24V to 2,0 x 3,0 m. Powierzchnie czynne oddymiania zarówno klap dymowych punktowych, jak i montowanych w paśmie świetlnym można sprawdzić w odpowiednich wykazach w zakładce Pobierz. Przy czym należy pamiętać, że dla klap dymowych w pasmach, wartości w wykazie są współczynnikami umożliwiającymi wyliczenie powierzchni czynnej. W tym przypadku aby uzyskać powierzchnię czynną należy przemnożyć powierzchnię geometryczną klapy przez odpowiedni współczynnik, uzależniony od szerokości pasma świetlnego.

Firma Kera Awak posiada w swoim asortymencie unikatowe rozwiązanie NRO Kera Fire Protect. Zgodnie z aktualnymi przepisami, świetlik dachowy traktowany jest jako część stałego pokrycia dachowego i musi charakteryzować się tą samą klasą rozprzestrzeniania się ognia co samo pokrycie. Wszystkim praktykom procesu budowlanego znany jest paragraf 215 “Warunków Technicznych Jakim Powinny Odpowiadać Budynki i Ich Usytuowanie", przytoczony poniżej:
§ 215. 1. Dopuszcza się przyjęcie klasy „Eˮ odporności pożarowej dla jednokondygnacyjnego budynku PM o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m2, pod warunkiem zastosowania:

  1. wszystkich elementów budynku nierozprzestrzeniających ognia;
  2. samoczynnych urządzeń oddymiających w strefach pożarowych o powierzchni przekraczającej 1000 m2.

I w tym przypadku w/w rozwiązanie staje się idealnym - a co więcej, naszym zdaniem - jedynym słusznym do zastosowania.

Tak. Należy jednak odpowiedzieć sobie na pytanie czy jest to działanie ekonomicznie uzasadnione. Konstrukcja produkowanych przez Kera Awak pasm świetlnych wykonana jest z aluminium, które samo w sobie, jako materiał zapewnia estetyczny wygląd. Jeżeli jednak życzeniem klienta jest posiadanie konstrukcji malowanej to oczywiście spełnimy to oczekiwanie malując ją na dowolny kolor z palety RAL.

Największa rozpiętość systemowego pasma świetlnego Kera Awak to 6,0 m czyli 600 cm czyli 6000 mm. Jest to produkt przystosowany do montażu na dachach wielkich obiektów logistycznych i produkcyjnych. Żeby wyobrazić sobie czy pasmo o rozpiętości 6,0 m to dużo, proszę przyjąć, że drzwi przez które codziennie państwo wychodzą mają wysokość 2,0 m. Oczywiście rozpiętość pasma świetlnego nie jest w żaden sposób powiązana z jego długością. Kera Awak może wykonać pasmo świetlne o wymiarach 6,0 x 100,0 m i nie stanowi to dla nas szczególnego wyzwania.


Pasma świetlne Kera Awak mogą być wykonywane o praktycznie nieograniczonej długości. W historii Kera Awak zdarzało się wykonywać pasma świetlne o długości przekraczającej 100 mb.

Oczywiście, że tak. Zintegrowanie klap dymowych z pasmem świetlnym to doskonały pomysł na oszczędność miejsca w dachu budynku, zwłaszcza jak chodzi o budynki typu PM. Na skutek instalowania klap dymowych w pasmach świetlnych nie ma konieczności wykonywania specjalnych otworów w połaci dachu. W pasmach świetlnych mogą być instalowane klapy dymowe zarówno jedno- jak i dwuskrzydłowe. Ta sama sytuacja dotyczy rodzaju użytego napędu. W przypadku klap w pasmach, tak samo jak w przypadku klap punktowych, użyte siłowniki mogą być napędzane sprężonym gazem CO2 lub elektrycznie 24DC. Jeżeli chodzi o powierzchnię czynną klapy dymowej w paśmie to zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami handlowymi. Powierzchnia czynna oddymiania jest uzależniona od rozpiętości pasma świetlnego. Oznacza to, że ta sama klapa może mieć inną wartość współczynnika aerodynamicznego w zależności od tego w jakim paśmie ma być zainstalowana. Wykaz współczynników pozwalających obliczyć powierzchnię czynną oddymiania można znaleźć w zakładce Pobierz -> Dachowe pasma świetlne -> Certyfikat Stałości Własności Użytkowych. Przeliczenie odbywa się na zasadzie przemnożenia powierzchni geometrycznej klapy przez odpowiedni współczynnik (uzależniony od szerokości pasma).


Jeżeli chodzi o pasmo świetlne montowane nad stanowiskami pracy ludzi, nad halą produkcyjną, to proponujemy zastosować wypełnienie mleczne. Pokrycia w kolorze mlecznym rozprowadzają równomiernie światło słoneczne. Zastosowanie pokrycia przezroczystego nad stanowiskami pracy może powodować u pracowników dyskomfort związany z “oślepianiem” ich ostrym światłem słonecznym wpadającym z góry.

Pytania i odpowiedzi dot. logistyki Kera Awak

Właściwa odpowiedź na to pytanie to ul. Dobieżyńska 56, 64-320 Buk k/Poznania tj. WielkoPOLSKA. Zaraz przy zjeździe z Autostrady A2 o tej samej nazwie tj. Buk. Precyzyjniej to na pierwszym rondzie jakie napotka jadący do nas wędrowiec na drodze wojewódzkiej 307 skręcamy w lewo. Kolejna wskazówka - naprzeciwko firmy Wavin (tak, to Ci od rur!).

Aby mieć pewność, że zamówienie jest gotowe do odbioru, należy skontaktować się ze swoim opiekunem handlowym i potwierdzić termin odbioru. Dodatkowo należy mieć na względzie, że magazyn Kera Awak pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00, dlatego transport najlepiej zaplanować maksymalnie do godziny 14:30, aby o 15:00 można było wyjechać w dalszą podróż.

Rozładunki w Kera Awak odbywają się od poniedziałku do piątku. Magazyn pracuje od godziny 7:00 do 15:00, dlatego prosimy o przybycie maksymalnie do 14:30, aby umożliwić rozładunek do 15:00.

Nie, ale oczywiście możesz. Kera Awak posiada swój dział logistyki, który zajmuje się zamawianiem transportu zarówno dla sprzedaży inwestycyjnej – transport na budowy jak i transportu dla sprzedaży prowadzonej do partnerów i dystrybutorów, również poza Polskę. Współpracujemy z kilkoma firmami spedycyjnymi, więc zamówienie transportu dla zamówionego przez klienta materiału nie stanowi dla nas żadnego problemu.

To już bardzo rozległe pytanie, na które niestety nie da się jednoznacznie odpowiedzieć. Klapy dymowe i pasma świetlne Kera Awak są produktami o często skomplikowanych gabarytach (zwłaszcza pasma świetlne) więc to pytanie proponujemy zadać naszemu doradcy techniczno-handlowemu w momencie, gdy zamówienie będzie już w realizacji. Oczywiście łatwiej będzie nam odpowiedzieć na pytanie “jak będzie spakowana klapa dymowa 100x100 cm", trudniej natomiast “w jaki sposób spakujecie pasmo 3,0 x 40,0 m zintegrowane 4 klapami dymowymi 2,0 x 2,0 m”, więc prosimy o wyrozumiałość w tej kwestii. Finalnie możesz mieć pewność, że wszystkie nasze produkty trafią na Twój dach!

Serwis i przeglądy okresowe produktów Kera Awak

Podstawowy termin gwarancji na zakupione od Kera Awak produkty to 24 miesiące. Termin ten jest jednak uzależniony od kilku ważnych czynników. Produkty Kera Awak muszą być zamontowane w prawidłowy sposób, najlepiej przez autoryzowaną ekipę Kera Awak. Jeżeli nie ma takiej możliwości to muszą one zostać zainstalowane zgodnie z DTR producenta. Przy umowach zawierających usługę montażu termin gwarancji ustalany jest indywidualnie  dla każdego zadania inwestycyjnego.

Żeby w prawidłowy sposób dokonać zgłoszenia reklamacyjnego, należy upewnić się, że dany produkt tj. pasmo świetlne, świetlik, klapa dymowa jest jeszcze objęty gwarancją. W tym celu zapoznaj się z “Ogólnymi Warunkami Gwarancji”. Jeżeli klapy dymowe, pasma świetlne czy świetliki dachowe były sprzedawane w oparciu o umowę o roboty budowlane wówczas ją przygotuj i sprawdź, co znajduje się w paragrafie oznaczonym jako gwarancja. Prześlij dokładną dokumentację fotograficzną, opis uszkodzeń/awarii oraz numer faktury (lub inny dokument potwierdzający zakup produktu w Kera Awak) na adres service.awak@keragroup.com. Nasz pracownik skontaktuje się z Tobą w celu ustalenia szczegółów.

Tabliczka znamionowa z niezbędnymi parametrami klapy dymowej znajduje się na stelażu siłownika klapy dymowej w miejscu widocznym od dołu klapy. W momencie gdy staniemy pod klapą dymową i spojrzymy w górę to zobaczymy tabliczkę znamionową.

Oczywiście można wymienić samą kopułę akrylową. Pozostaje jednak kwestia zdiagnozowania stanu ramki zawiasowej.  Po demontażu istniejącej kopuły może okazać się, że istniejące otwory nie pozwolą na przykręcenie nowego pokrycia. W takim wypadku, aby uniknąć przecieków, wymienić należy kopułę wraz z całą ramą aluminiową.