Gdzie muszą być instalowane klapy dymowe?

Bezpieczeństwo osób przebywających w budynku jest bezcenne. Niestety, jak pokazują statystyki wciąż dochodzi do wielu zdarzeń losowych, które mają wpływ na zdrowie i życie ludzi. Jedną z najbardziej niszczycielskich tragedii są mniejsze i większe pożary. Aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa i sprawić, że sytuacja będzie łatwiejsza do opanowania, stosowane są różnego rodzaju, innowacyjne rozwiązania. Jednym z nich są instalacje oddymiające, w tym klapy dymowe, które służą odprowadzenia dymu i ciepła z objętego zadymieniem obszaru. Ich głównym zadaniem jest ułatwienie ewakuacji, poprzez stworzenie drogi ucieczki, a także ochronę konstrukcji budynku na skutek odprowadzenia dymu i gorących substancji spalania na zewnątrz.


Jednak kiedy konieczne jest zainstalowanie takich klap dymowych? I jakie budynki powinny być wyposażone w system oddymiania? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule.


Klapy dymowe - gdzie wykorzystywane?


O tym, w jakich budynkach należy zastosować klapy dymowe mówi Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. W praktyce rozwiązania tego typu wykorzystywane są wszędzie tam, gdzie na jednej powierzchni przebywa większa grupa osób oraz gdzie ewakuacja mogłaby być utrudniona.


Klapy dymowe możemy spotkać m.in. w:

 • klatkach schodowych,
 • obiektach przemysłowych o dużej powierzchni,
 • halach magazynowych,
 • halach przemysłowych,
 • obiektach handlowych,
 • marketach,
 • budynkach użyteczności publicznej. 


Gdzie są instalowane?


W jakiej części budynku są montowane klapy dymowe? Najefektywniejszą formą odprowadzenia dymu z zadymionego pomieszczenie jest usunięcie go przez dach. Dlatego to właśnie dachowe klapy dymowe sprawdzają się w tym zadaniu doskonale. Klapa dymowa jest urządzeniem na stałe związanym z konstrukcją dachu budynku. Poprzez swoją niezawodną, pod względem mechanicznym, konstrukcję gwarantuje pewność zadziałania w warunkach pożarowych.


Montaż klap dymowych musi przebiegać w przemyślany, zgodny z obowiązującymi przepisami sposób. Konieczne więc jest zlecenie montażu klap profesjonalnej, certyfikowanej firmie.


Warto pamiętać, że:

 • klapy montowane są bezpośrednio do konstrukcji dachu albo na przygotowanych cokołach betonowych, stalowych lub drewnianych,
 • niezwykle ważne jest stabilne przymocowanie klapy do konstrukcji dachu, ponieważ warunkuje to poprawne działanie całego systemu,
 • ilość i rozmieszczenie klap oraz ich powierzchnia wynikają z konieczności stworzenia odpowiednich warunków ewakuacyjnych i ustala się je poprzez wykonanie profesjonalnego projektu,
 • należy także pamiętać o prowadzeniu regularnych serwisów klap dymowych, aby zapewnić sprawność działania systemu oddymiania.