Bimy Www Main

Biblioteki BIM Revit

Biblioteki BIM to nie tylko wizualne modelowanie całego obiektu budowlanego, ale i dostarczanie pełnej, rzetelnej informacji o każdym z projektowanych elementów. BIM to nowoczesne podejście do projektowania, odzwierciedlające zarówno wizualny jak i techniczny aspekt proponowanych przez Kera Awak produktów.

Aktualnie w naszych bibliotekach można znaleźć modele BIM dla klap dymowych na podstawie prostej (typ P i P2), skośnej (typ S) i prosto-skośnej (typ PS2).

Docelowo w bibliotekach BIM zawierać się będą świetliki dachowe, wyłazy oraz pasma świetlne.

Dostarczane przez Kera Awak biblioteki dostępne są w:

  • trzech wersjach językowych - polskiej, angielskiej i rosyjskiej,
  • trzech stopniach szczegółowości.
Bim2.1
Bim2

Skrypt Kera Awak dla dodatku DYNAMO

Katalog produktów Kera Awak współpracuje z dodatkiem Dynamo do programu Revit. Dynamo to środowisko programowania wizualnego, stanowiące integralną część Revita od wersji 2018. Ze względu na dużą różnorodność wymiarową produktów (ponad 6000 indeksów) firma Kera Awak zdecydowała się na stworzenie skryptu współpracującego właśnie z dodatkiem Dynamo. Narzędzie to pomaga projektantowi na dokładną filtrację, bez wcześniejszego określenia typu klapy dymowej. Projektant już na wstępie ma do dyspozycji całą rodzinę klap dymowych, a nie tylko jeden określony typ. W celu zapoznania się z funkcjonalnością skryptu zapraszamy do obejrzenia filmu.