Oferta

Sterowanie otwieraniem

Sterowanie ręczne

Niezawodnym i zarazem łatwym i wygodnym w obsłudze systemem otwierania świetlików jest ręczny otwieracz śrubowy z wyczepioną korbą. Powyższy system służy wyłącznie funkcji przewietrzania i wentylowania pomieszczeń.Sterowanie pneumatyczne

Uruchomienie układu następuje automatycznie po zadziałaniu urządzenia wyzwalającego tzw. termowyzwalacza, który jest wyposażony w ampułkowy wyzwalacz termiczny oraz nabój CO2. Standardowa temperatura zadziałania wyzwalaczy wynosi 68°C lub 93°C. Uruchomienia układu można również dokonać ręcznie przy użyciu centralnej skrzynki alarmowej z nabojem CO2. Połączenie klap ze skrzynkami alarmowymi wykonane jest za pomocą rurek miedzianych lub stalowych Ř6 mm lub Ř8 mm.Sterowanie elektryczne

Uruchomienie układu następuje automatycznie po zadziałaniu czujek dymowych lub temperaturowych, które są podłączone do centralek alarmowych. Centralki są wyposażone w baterie akumulatorów 24V dla podtrzymania zasilania przez 24/48 godzin w całym systemie oddymiania. Uruchomienia układu można również dokonać ręcznie przy użyciu przycisków oddymiania. Powyższy system jest uniwersalny i pozwala na obsługę nie tylko funkcji oddymiania ale również przewietrzania i wentylacji.Izolacja termiczna - współczynnik Uk

Kopuły w zależności od potrzeb Klienta dostarczane są w wersji jedno-, dwu lub trójwarstwowej zapewniając wymaganą izolację termiczną (Uk) oraz przenikalność światła (c).

Uk = 5,6 W/m2K
c = 79% *

Uk = 3,0 W/m2K
c = 73% *

Uk = 2,2 W/m2K
c = 67% *

* powłoka górna mleczna, powłoki wewnętrzne przezroczyste


Copyright 2006 ICOPAL AWAK Sp. z o.o. ul. Dobieżyńska 56 64-320 Buk tel.: +48 61 810-88-39