Certyfikaty

AWAK - Grupa ICOPAL posiada na swoje wyroby Aprobaty techniczne i Certyfikaty:

  • Aprobata Techniczna ITB AT-15-6653/2014, stwierdzająca przydatność do stosowania w budownictwie klap dymowych AWAK punktowych jedno– i dwuskrzydłowych oraz montowanych w pasmach świetlnych
  • Certyfikat Zgodności nr ITB-1363/W potwierdzający, że klapy dymowe AWAK spełniają wymagania określone w Aprobacie Technicznej Nr ITB AT-15-6653/2014
  • Certyfikat Zgodności WE 1488-CPD-0042 na klapy dymowe typu AWAK, potwierdzający spełnienie wymagań określonych w normie PN-EN 12101-2:2005
  • Certyfikat Zgodności WE 1488-CPD-0114/W na klapy dymowe w pasmach świetlnych AWAK jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe, potwierdzający spełnienie wymagań określonych w normie PN-EN 12101-2:2005

 

Copyright 2006 ICOPAL AWAK Sp. z o.o. ul. Dobieżyńska 56 64-320 Buk tel.: +48 61 810-88-39