Certyfikaty

Kera AWAK posiada na swoje wyroby następujące certyfikaty:

  • Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych 1488-CPR-0042/W na klapy dymowe punktowe typu AWAK, potwierdzający spełnienie wymagań określonych w normie PN-EN 12101-2:2005
  • Certyfikat Zgodności WE 1488-CPD-0114/W na klapy dymowe w pasmach świetlnych AWAK jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe, potwierdzający spełnienie wymagań określonych w normie PN-EN 12101-2:2005