Copyright 2006 KERA AWAK Sp. z o.o. ul. Dobieżyńska 56 64-320 Buk tel.: +48 61 810-88-39